Sarah Parham

b. say 1744
  • Last Edited: 8 Nov 2005

Family: Lewis Kirk b. circa 1744, d. circa 1808