Lewis Kirk

b. circa 1744, d. circa 1808
  • Last Edited: 8 Nov 2005

Family: Sarah Parham b. say 1744