Thomas Jefferson Whitfield (1861-1931), Apolonia Cemetery, Grimes County