Eugene L Schwabe (1948-1992), Mountain View Cemetery, Pocatello, Idaho